Privacy verklaring

 


Fototrips is onderdeel van:

EYEDI – Creative
Smaragddijk 38
4706MA Roosendaal
Nederland
KvK nr. 65630181

FotoTrips, onderdeel van EYEDI – Creative, gevestigd aan Smaragddijk 38 4706MA Roosendaal Nederland, met de website www.fototrips.eu, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij vragen over persoonsgegevens, neem contact op met Dion van den Boom van FotoTrips.
Hij is te bereiken via info@fototrips.eu of telefonisch +31657689254


Doel van verzameling persoonsgegevens

FotoTrips verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • het versturen van facturen,
 • het verzenden van de nieuwsbrief. FotoTrips vraagt altijd expliciet toestemming om je naam en E-mail adres op de mailinglijst van de nieuwsbrief te plaatsen,
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • het verwerken van je inschrijving op een fotoreis via FotoTrips,
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze analyse gebeurt alleen met geanonimiseerde data,
 • en wanneer FotoTrips hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FotoTrips verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bij het invullen van het contactformulier of wanneer je lid bent van onze mailinglijst worden de volgende gegevens bewaard:

 • Voor- en Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (Bij het contactformulier is dit veld niet verplicht.)
 • Voor de inschrijvingen op onze workshops verzamelen we ook je Telefoonnummer.
  Dit doen we zodat we je, indien nodig, kunnen contacteren.
 • Voor de inschrijvingen op onze fotoreizen verzamelen we ook je geboortedatum en Adresgegevens.
  Deze informatie is noodzakelijk voor de inschrijving op een van onze fotoreizen.

De gegevens die je invult op de formulieren worden versleuteld verzonden.
FotoTrips verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

FotoTrips verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FotoTrips blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FotoTrips bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens (Naam, adres, E-mail, Telefoonnummer): de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst: 7 jaar
 • E-mailgegevens nieuwsbrief: E-mailadres wordt verwijderd nadat er 2 jaar onze nieuwsbrief niet geopend is, of direct nadat iemand zich uitschrijft met de knop “uitschrijven” in de nieuwsbrief
 • Analytische cookies: bewaartermijn 26 maanden
 • Functionele cookies: bewaartermijn 30 dagen

Cookies (Functionele cookies, Google Analytics, MailChimp, FaceBook Pixel)

FotoTrips gebruikt functionele & analytische cookies waarbij de IP adressen geanonimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FotoTrips gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen analyseren en optimaliseren.
Deze cookies worden bewaard voor een termijn van 30 dagen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

FotoTrips;

 • gebruikt Google Analytics om bezoekersaantallen te meten, waarmee deze website en de gebruikerservaring van bezoekers kan verbeteren,
 • deelt geen Analytics gegevens met Google,
 • heeft een verwerkersovereenkomst met Google analytics afgesloten,
 • verzamelt geen gegevens via Google Analytics die gebruikt kunnen worden voor adverteren,
 • heeft ingesteld dat de gegevens die door Google Analytics worden verzameld bewaard worden op de servers van Google gedurende 26 maanden,
 • laat de IP-adressen van bezoekers op de site van FotoTrips anonimiseren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Google Analytics, klik dan op deze link. Het feit dat je hiertegen bezwaar maakt, wordt in de vorm van een cookie vastgelegd. Op het moment dat je dus je cookies verwijdert, kunnen wij niet langer vaststellen dat je geen toestemming hebt verleend.

MailChimp (Nieuwsbrief FotoTrips)

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform enkel voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

FotoTrips;

 • gebruikt MailChimp voor het versturen van de nieuwsbrief, waarin we fotografietips met je delen en onze workshops en fotoreizen onder de aandacht brengen.
 • verzendt Naam en E-mailadres versleuteld naar MailChimp wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in database bij MailChimp. Wanneer je je uitschrijft op onze nieuwsbrief worden deze gegevens uit de database verwijderd,
 • heeft een verwerkersovereenkomst met MailChimp afgesloten,
 • gebruikt MailChimp om de effectiviteit van de nieuwsbrief op te volgen. Zo kunnen we zien hoeveel procent van de inschrijvingen de nieuwsbrief opent.
 • verzamelt geen gegevens via MailChimp die gebruikt kunnen worden voor adverteren,

FaceBook Pixel

FotoTrips gebruikt FaceBook Pixel en FaceBook Analytics om gericht op FaceBook te kunnen adverteren en deze advertenties op te volgen. Via deze link kun je je voorkeuren instellen, voor de manier waarop FaceBook je profielgegevens kan gebruiken voor advertenties.

Cookies verwijderen uit je browser

Wil je cookies uit je browser verwijderen, bekijk dan onderstaande links.


Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

FotoTrips neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze accounts zijn beveiligd met een degelijk password en daar waar mogelijk, maken we gebruik van 2FA (Two Factor Authentication). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fototrips.eu


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FotoTrips en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fototrips.eu.

Daarnaast het je het recht:

 • op intrekking van verleende toestemming
 • om een klacht in te dienen

 


Deze privacy verklaring kan in de toekomst aangepast worden. Op deze pagina vind je telkens  de meest actuele versie.

 Home

Fotoreizen

Workshops

Team